Mijn aanpak

PRAKTIJK

'4-BALANCE'

Greet Vermaelen

Meylemansstraat 7

2220 Heist-op-den-Berg

Mijn aanpak

Mijn kennis van de biochemische en de emotionele werking van je lichaam helpen mij om jouw zelfgenezend vermogen te stimuleren.


Ik zoek samen met jou naar de oorsprong van je problemen, een proces van inzicht en bewustwording, zodat iedere cliënt(e) zich kan ontwikkelen op eigen wijze en op eigen tempo.


Kortom een proces op weg naar heelwording. 

Bewustwording

Bewustwording gaat over alles wat in je onbewuste geprogrammeerd is van bij je geboorte tot je zeven à achtste levensjaar.
Via een zachte en liefdevolle aanpak reik ik je nieuwe inzichten en bewustzijn aan. Samen met jou ga ik op zoek naar jouw authentieke behoeften, talenten en naar wie jij echt bent. Zelfkennis speelt daarin een belangrijke rol, zodat jij je leven ten volle kunt beleven.


Differentiatie
In het differentiatieproces maak ik een onderscheid tussen verschillende psychische deelaspecten van jezelf. Dit wordt mogelijk door ze af te grenzen en door ze te onderscheiden van hun tegenpool: haat tegenover liefde, vreugde tegenover verdriet, zekerheid tegenover onzekerheid, angst tegenover agressie, egoïsme tegenover altruïsme etc ... een proces naar een meer evenwichtig en geïntegreerd persoon.


Acceptatie
Goede en slechte gewoonten zijn nu eenmaal verbonden met de mens, maar al onze gevoelens hebben recht op erkenning. Samen leren we met onze gevoelens om te gaan en te werken aan zelfliefde, zelfzorg en harmonie. We helen niet alleen onze kwetsuren en wonden, maar ik reik je ook handvaten aan om meer veer- en draagkracht te creëren.


Integratie
Door deze coping mechanismen toe te passen kunnen we oude opvattingen en verkeerde gedragingen herzien en verstoorde functies corrigeren. We integreren nieuwe overtuigingen en gewoonten, die een meerwaarde betekenen, die je in de richting van heelwording leiden. Dan is er evenwicht tussen eigenliefde en liefde voor de ander.Om deze verschillende fasen te doorlopen, gebruik ik een combinatie van diverse invalshoeken: niet meer oordelen, een multidisciplinaire aanpak en meerzijdige partijdigheid. Tevens erkenning geven aan gevoelens en gewaarwordingen, het toelaten en onderzoeken van emoties. 


Nieuwe ideeën en ervaringen zijn ook een wezenlijk onderdeel van de sessies, gebaseerd op verschillende mogelijke werkvormen.

DISCLAIMER

Als gezondheidsbegeleider/therapeut stel ik geen diagnose en behandel geen ziekten. Wel begeleid ik preventief en ondersteunend de mens in zijn totaliteit.

Ik help u om uw fysieke, emotionele en mentale weerbaarheid te vergroten. De aan u aangeboden behandelingen of adviezen vervangen op geen enkel moment de therapie voorgeschreven door een arts. Het kan wel een verantwoorde aanvulling zijn, door het zelfgenezend mechanisme, dat in elke mens aanwezig is te stimuleren. Een open en gezonde dialoog tussen uw arts en uw gezondheidsbegeleider/therapeut kan leiden tot een integrale aanpak.


Alle inhoud op deze website is eigendom van Praktijk '4-Balance'.

Copyright © All Rights Reserved